qəmxar

qəmxar
sif. <ər. qəm və fars. . . . xar> klas. bax qəmküsar. Ey munisi-ruzigarım ana! Qəmxarü qəmküsarım, ana! F.. Düşmüşəm bir halə sənsiz natəvanü zar olub; Kim, əcəl yanımdan ayrılmaz, mana qəmxar olub. K.. Nə qədər var cahan, var olasız; Millətin dərdinə qəmxar olasız! A. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • qəmxar — ə. və f. bax: qəmküsar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iltifat — is. <ər.> 1. Lütfkarlıq, lütf, mərhəmət, etina. Vardır şirin şirin xoş ixtilatın: Nə fayda Vaqifə yox iltifatın. M. P. V.. Kəsmə iltifatın qul Ələsgərdən; Kərəmli sultanım, getmə, amandı. A. Ə.. <Eldar:> Mən ağlımı itirmişəm, mənim… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəsim — is. 1. Kəsmək işi; kəsmə, kəsiliş, kəsiş. 2. Biçim, tərz, şəkil. Gözüm qaldı siyah teldə; Bülbül öldü meyli güldə; Bir kəsim yox qürbət eldə; Sən mana qəmxar ol, yaylaq! A. Ə.. 3. Kəsilmiş, müəyyən edilmiş, qərarlaşdırılmış, təyin edilmiş miqdar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • munis — <ər.> 1. sif. Hər kəslə mehriban olan; ünsiyyətli, mehriban; istiqanlı. Munis adam. – <Xədicə> olduqca xoşsöhbət, . . genişqəlbli, munis və mehriban bir qız idi. S. H.. Könüllər yolçusu, o munis gözəl; Min ürək fəth edir hər keçən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • natəvan — sif. və zərf <fars.> klas. Zəif, taqətsiz, gücsüz, iqtidarsız; xəstə. Düşmüşəm bir halə sənsiz natəvanü zar olub; Kim, əcəl yanimdən ayrılmaz mənə qəmxar olub. K.. Bu qəm ki var bənim cani natəvanimdə; Tamam xalq bəna olsa qəmküsar azdır.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəmxarlıq — is. köhn. Birinin dərdinə qalma, dərdinə şərik olma, birinin dərdli zamanında təsəlli vermə. Yar əgər aşiqə qəmxarlıq etməzsə, nə qəm; Qəm odur, özgəyə məşuqəsi qəmxar olsa! Ə. V.. Ağlar halımıza biganə belə; Hardasan, gəl bizə qəmxarlıq eylə.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səvayı — klas. bax savayı. Munca kim etdim tamaşa, sözlərə asdım qulaq; Kizbüböhtandan səvayı bir hekayət görmədim. M. P. V.. Qəmdən səvayı qəm günü qəmxar yox, könül. . X. N.. <Ömər:> Əvvəla, qızı görməmişəm və ondan səvayı, qız on, ya on bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vadi — is. <ər.> 1. İki dağ arasında böyük, uzun çuxur, düzən. Buranın <Dağıstanın> o biri dağlıq qismi bəzi məhsuldar vadi və yaylaqlara malik olsa da, ümumiyyətlə, yaşamaq üçün çox çətin və məşəqqətlidir. A. B.. 2. Çay yatağı, çayın axdığı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vaqiə — is. <ər.> 1. Yuxu. Bu işlərin hamısı mənə vaqiə kimi göründü. C. M.. <Nurcahan:> Xanım, başına dönüm, mən bu gecə bir vaqiə görmüşəm. N. V.. Oğlan oyuna bir mərtəbədə aludə olmuşdu ki, gecə vaqiədə də oyundan sayıqlayırdı. Ə. H.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ənis — is. <ər.> şair. Yaxın dost, ürək dostu, həmdəm. Olsam qəmi aləmə giriftar; Ancaq sən idin ənisü qəmxar. F.. <Xumar:> Durma, yüksəl, ənisi ruhim, gəl! Mütərəddid görünmə! Gəl, yüksəl! H. C.. Hələ bomboş otaqların qalın divarları… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”